Danh sách email nhận được Canva Pro

Danh sách email nhận được tài khoản Canva Pro

by tranhdecor in Tin tức on 15 Tháng Tư, 2023

Công bố danh sách email nhận được tài khoản Canva Pro

Thời gian cập nhật: 17h17 ngày 27/05/2023

Email nhận tài khoản nhận Canva Pro 1
Email nhận tài khoản nhận Canva Pro 1
Email nhận tài khoản nhận Canva Pro 2
Email nhận tài khoản nhận Canva Pro 2
Email nhận tài khoản nhận Canva Pro 3
Email nhận tài khoản nhận Canva Pro 3
Email nhận tài khoản nhận Canva Pro 4
Email nhận tài khoản nhận Canva Pro 4

(Lưu ý: Nếu sau 3 ngày bạn không chấp nhận thư từ Canva thì tài khoản sẽ bị xóa. Đồng thời, đặt ảnh đại diện mới chính là bạn và thiết kế ít nhất 2 lần trong tuần để tránh bị xóa.)

Video thực tế về các chức năng của Canva Pro

Làm thế nào để nhận được tài khoản Canva Pro do Tranh Decors cung cấp?

Để nhận được Canva Pro do Tranh Decors. Hãy bấm vào đây: Nhận Canva

Cart (0)

  • Your cart is empty.