Hướng dẫn lấy mật khẩu chỉ mất 30 giây

  • Bước 1: Truy cập google.com tìm kiếm với nội dung: ghế hội trường evo
  • Bước 2: Truy cập website có nội dung như trong ảnh:

  • Bước 3: Kéo xuống cuối trang và copy ký tự bị ẩn bởi vết bôi đỏ:
Mật khẩu bị ẩn bởi vết đỏ
Mật khẩu bị ẩn bởi vết đỏ
  • Bước 4: Dán các ký tự này vào mật khẩu mở file
  • Bước 5: Tải file về máy (Tranh Decors đã nén các file vào file ZIP để bạn dễ dàng tải xuống tất cả cùng 1 lúc).

Cart (0)

  • Your cart is empty.