3D Models

Tranh Decors cung cấp file mô hình 3D ( 3D Models ) chất lượng cao có bản quyền sử dụng trong thiết kế nội thất, game, nhân vật hoạt hình,…Đặc biệt hỗ trợ đa dạng file như OBJ; MAX; C4D; 3DS;…

Xem thêm

Cart (0)

  • Your cart is empty.