Danh sách nhận tài khoản Canva Pro

Danh sách nhận Canva Pro

by tranhdecor in Tin tức on 27 Tháng Tám, 2023

Danh sách nhận tài khoản Canva Pro

Lời đầu tiên, Tranh Decors cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia các nhiệm vụ của chúng tôi vào đợt tháng 8 năm 2023 này. Sau khi lọc hết danh sách các bạn tham gia thì chúng tôi đã tổng hợp được 30 bạn nhận được tài khoản Canva Pro, hạn dùng 12 năm.

Mời bạn bấm >>vào đây<< danh sách sẽ hiện ra, có các note chi tiết. Sau khi nhận được tài khoản này, hãy vào cài đặt cá nhân thay ảnh đại diện bằng chính ảnh chân dung của bạn, không có đeo kính và khâu trang để bị che mặt. Tần suất thiết kế cần đạt ít nhất 2 lần trong 1 tuần, mục đích là không để bị lãng phí tài khoản, tài nguyên. Hãy kiểm tra và chấp nhận email từ Canva, sau 1 tuần nếu không chấp nhận thì sẽ tự động bị thu hồi tài khoản. Cần trờ giúp? Hãy nhắn tin lên fanpage Tranh Decors.

Tranh Decors tặng tài khoản Canva Pro
Tranh Decors tặng tài khoản Canva Pro

Xin chào và hẹn gặp các bạn tại đợt tặng mới nhất!

Cart (0)

  • Your cart is empty.